Henkilö-kohtainen apu

Henkilökohtainen apu -palvelumuoto on tarkoitettu kaikille henkilöille, joille on myönnetty vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Avulla tarkoitetaan asiakkaan avustamista kaikessa päivittäisissä toimissa hänen kotonaan tai kodin ulkopuolella. Apua annetaan joustavasti vuorokauden ajasta huolimatta mm. sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä, opinnoissa, työssä, harrastuksissa, jne. Palvelun muotoa suunniteltaessa asiakas voi itse esittää mielipiteensä avustajan valinnassa sekä avun toteutuksessa. Palvelu lähteekin ajatuksesta mahdollistaa asiakkaan osallisuus, itsemääräämisoikeus sekä yhdenvertaisuus. Palvelu tuotetaan palveluseteleillä eli se on asiakkaalle täysin maksutonta.