Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillista tukihenkilötyötä tarjotaan asiakkaalle joustavasti hänen tarpeidensa mukaan. Tarkoituksena on tarjota mielekästä asumista ja elämistä asiakkaan omassa lähiympäristössä. Vammaistyössä ammatillinen tukihenkilö tukee mm. asiakkaan omien asioiden hoitamisessa, sosiaalisten taitojen vahvistumisessa, harrastustoiminnan aloittamisessa ja muun mielekkään tekemisen löytämisessä. Asiakasta ohjataan mahdollisiin, oikeisiin hoitopolkuihin ja tuetaan hoidossa. Tukihenkilö voi olla tukena myös opinnoissa sekä muissa arjen asioiden hoidoissa ja harjoittelussa. Asiakasta tuetaan kaikin tavoin löytämään omat voimavaransa ja selviytymiskeinonsa tarjoamalla hänelle avuksi luottamuksellinen aikuinen. Työ on määräaikaista ja sen kesto täsmennetään yhteistyössä palvelun tilaajan ja asiakkaan kanssa. Myös tavoitteiden asettaminen tehdään yhdessä näiden sekä ammatillisen tukihenkilön kanssa. Työ on tavoitteellista ja tavoitteiden toteutumista sekä palvelun jatkoa arvioidaan sovituin väliajoin. Toiminta räätälöidään muutenkin aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Lähtökohtana on avoin ja suora kommunikointi sekä asiakkaan omien arvojen ja maailmankatsomuksen kunnioittaminen. Tukihenkilötyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä palvelun tilaajan ja muiden verkostojen kanssa. Osalla työntekijöistämme on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.