Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille

Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille on tarkoitettu sosiaalihuollon 18 ja sitä vanhemmille asiakkaille. Ammatillinen tukihenkilö tekee työtä asiakkaan omassa elinympäristössä. Tukihenkilö tukee mm. asiakkaan sosiaalisten taitojen vahvistumisessa, harrastustoiminnan aloittamisessa ja muun mielekkään tekemisen löytämisessä. Joskus voi olla tarpeen ymmärtää neurologisia tai psykiatrisia haasteita, ohjata hoitoon tai tukea hoitoa. Ammatillinen tukihenkilö tukee myös rikoksettomassa elämässä pysymisessä sekä päihteettömyydessä, jos asiakkaan tarve sitä vaatii. Tukihenkilö voi olla tukena myös opinnoissa sekä muissa arjen asioiden ja harjoittelussa. Asiakasta tuetaan kaikin tavoin löytämään omat voimavaransa ja selviytymiskeinonsa tarjoamalla hänelle avuksi luottamuksellinen aikuinen. Työ on määräaikaista ja sen kesto täsmennetään yhteistyössä palvelun tilaajan ja asiakkaan kanssa. Myös tavoitteiden asettaminen tehdään yhdessä näiden sekä ammatillisen tukihenkilön kanssa. Työ on tavoitteellista ja tavoitteiden toteutumista sekä palvelun jatkoa arvioidaan sovituin väliajoin. Toiminta räätälöidään muutenkin aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Lähtökohtana on avoin ja suora kommunikointi sekä asiakkaan omien arvojen ja maailmankatsomuksen kunnioittaminen. Tukihenkilötyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä palvelun tilaajan ja muiden verkostojen kanssa.