Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Työ on määräaikaista, ja sen kesto täsmennetään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan lähtökohtana on luoda tavoitteet yhdessä sosiaalityöntekijän, tukihenkilön ja asiakkaan kesken. Työ on tavoitteellista ja tavotteiden toteutumista sekä palvelun jatkoa arvioidaan sovituin väliajoin. Toiminta räätälöidään muutenkin aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Ammatillinen tukihenkilö voi mm. vahvistaa lapsen tai nuoren sosiaalisia taitoja, tukea harrastustoiminnassa ja auttaa lasta tai nuorta löytämään mielekästä tekemistä. Tukihenkilötyossä voidaan myös ymmärtää ja tunnistaa sekä neurologisia että psykiatrisia haasteita. Tarpeen vaatiessa voidaan asiakasta ohjata hoitoon tai tukea hoidossa. Ammatillinen tukihenkilö auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa ja selviytymiskeinonsa, mutta on myös asiakkaalle turvallinen ja luottamuksellinen aikuinen. Tukihenkilötyö voi sisältää myös koulunkäynnin tukemista tai opiskeluun ohjaamista, päihteettömän ja rikoksettoman elämän tukemista tai perheen ristiriitojen selvittämistä. Tärkeää ammatillisessa tukihenkilötyössä on määritellä jakson alussa tavoitteet sekä tapaamisten määrä ja kesto. Lähtökohtana on avoin ja suora kommunikointi sekä asiakkaan kunnioittaminen sekä hänen ikätasoisen kehitysvaiheen huomioiminen ja tukeminen. Tukihenkilötyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa.