Perhetyö ja perheohjaus

Perhetyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille. Työtä tehdään perheen kotona ja arkiympäristössä. Palvelumme on tavoitteellista, perheen hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää määräaikaista työtä. Perhetyö vaihtelee perheen tarpeiden mukaan kodinhoidollisesta avusta vaativaan erikoistason työskentelyyn. Perhetyötä vaativissa asiakasperheissä voi olla mm. kasvatuksellisia haasteita, vanhempien päihdeongelmia, avioerotilanteita, uupumusta, lasten koulunkäynnin vaikeuksia, ristiriitoja perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa tai muuten vain haasteita arjen sujuvuudessa. Perhetyön työryhmissä huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet mm. väkivaltatyön, kriisityön, vauvatyön ja neuropsykiatrisen osaamisen kannalta. Viitekehyksenä ovat kiintymyssuhdeteoria, vuorovaikutuksen ja reflektiivisyyden tukeminen. Avoin ja suora kommunikointi sekä asiakkaan rinnalla kulkeminen ovat toimintaa ohjaavia perusarvoja. Perhetyössä tuetaan ja vahvistetaan yleisesti vanhemmuutta sekä tuetaan tarpeen mukaan mm. psyykkistä vointia. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa. Perhetyöhön voidaan yhdistää myös paikallista erityisosaamista. Pyrimme aina ottamaan erityiseen huomioon perheen omat arvot ja perheen kulttuurillisen maailman. Kohtaamme perheet ja perheenjäsenet aina arvokkaina yksilöinä.