Tehostettu perhetyö ja tehostettu perheohjaus

Tehostettu perhetyö ja tehostettu perheohjaus vastaavat palveluna perhetyötä ja perheohjausta, mutta ovat näihin verrattuna intensiivisempää ja pitkäjänteisempää. Tehostetussa työssä on aina mukana kuntouttavia elementtejä sekä terapeuttinen työote. Tehostettu perhetyö ja perheohjaus ovatkin korjaavia tukitoimia perheille, jossa ongelmat ovat ehtineet muodostua vakaviksi. Palvelumme on tavoitteellista ja suunnitelmallista erityistason palvelua yhdessä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tehostettua perhetyötä ja perheohjausta voidaan antaa esimerkiksi tilanteessa, jossa arvioidaan lapsen sijoistua kodin ulkopuollelle. Myös tilanteet, joissa lapsi on palaamassa sijoituksesta kotiin ja kodin olosuhteisiin halutaan vakautta mahdollistaakseen yhdessöolon jatkuvuuden, ovat yleisiä tehostetussa perhetyössä ja perheohjauksessa. Tehostetun perhetyön asiakkailla on usein vakavia haasteita perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa: lapsi joko itse omalla käyttäytymisellään vaarantaa omaa kasvuaan ja kehitystään tai lapsen kasvuolot vaarantavat lapsen kasvua ja kehitystä. Tilanne perheessä on eskaloitunut ja yleensä perhe hyötyy hyvin monitasoisesta työskentelystä. Tehostetussa työssä asiakas voi saada tukea jopa päivittäin. Työ sisältää ohjausta, tukemista ja käytännön auttamista. Tuen tarvetta arvioimme jatkuvasti ja tavoitteena onkin saada perheen vuorovaikutus ja toimintatavat niin toimiviksi, että perhe pärjää jatkossa omillaan. Myös tehostetun perhetyön ja perheohjauksen työryhmissä huomioidaan asiakkaiden erityistarpeet mm. väkivaltatyön, kriisityön, vauvatyön ja neuropsykiatrisen osaamisen kannalta. Viitekehyksenä ovat kiintymyssuhdeteoria, vuorovaikutuksen ja reflektiivisyyden tukeminen. Avoin ja suora kommunikointi sekä asiakkaan rinnalla kulkeminen ovat toimintaa ohjaavia perusarvoja. Työssä tuetaan ja vahvistetaan yleisesti vanhemmuutta sekä tuetaan tarpeen mukaan mm. psyykkistä vointia. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa. Pyrimme aina ottamaan erityiseen huomioon perheen omat arvot ja perheen kulttuurillisen maailman. Kohtaamme perheet ja perheenjäsenet aina arvokkaina yksilöinä.