Jälkihuolto

Ammatillista jälkihuollon tukihenkilötyötä tarjoamme nuorille aikuisille, joiden sijaishuolto on päättynyt. Herkässä tilanteessa oleva nuori saa tukea mm. itsenäistymiseen, koulunkäyntiin, harrastustoiminnan aloittamiseen, taloudellisten asioiden hoitamiseen sekä itsestä huolehtimiseen. Jälkihuollon tavoitteena on nuoren omatoiminen ja aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan, hänen sosiaalisten suhteiden vahvistminen ja omien asioiden aktiivinen hoitaminen. Nuoren kanssa työskentelevä aikuinen kohtaa nuoren aidosti ja arvostavasti. Toimiva vuorovaikutus asiakkaan ja työntekijän välillä on avainasemassa luottamuksellisen suhteen syntymisessä. Asiakkaan elämäntilanne kohdataan rehellisesti ja tavoitteisiin edetään aidon läsnäolon avulla. Nuorta tuetaan niin pitkään, kuin tuelle on tarvetta. Hänet ohjataan myös oikeisiin mahdollisiin hoitokontakteihin. Työskentelyn päättyessä varmistetaan, että nuori pärjää jatkossa oman verkostonsa ja yhteiskunnan peruspalveluiden turvin.