Tuettu asuminen kotiin

Palvelua tarjotaan tuen tarpeessa oleville nuorille tai aikuisille. Asiakas voi olla myös esimerkiksi jälkihuollon tai vammaispalveluiden parissa, päihde -tai mielenterveyskuntoutuja tai kriminaalitaustainen. Palvelua tarjotaan yleensä henkilökohtaisen tukihenkilön toteuttamana. Palveluun liittyy intensiivinen kuntoutus, jonka tavoitteena on auttaa nuorta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti sekä luoda yhteys asuinalueen paikallisiin palveluihin. Palvelun alussa ja sen kestäessä asiakkaan kanssa tehdään palvelutarpeen arviointeja sekä asumisen tuen arviointeja, joilla kartoitamme tuen muotoa, tavoitteita sekä palvelun jatkoa. Palvelun päättyessä tavoitteena on asiakkaan itsenäinen asuminen. Asiakasta ohjataan peruspalveluiden piiriin, autetaan talous-, virasto- ja viranomaisasioiden hoidossa sekä laaditaan asiakkaalle kuntoutussuunnitelma. Tarvittaessa tukipalveluun kuuluu ympärivuorokautinen päivystys.