AvunAvain Oy tarjoaa avo- ja jälkihuoltopalveluita pääkaupunkiseudulle sekä Vihdin alueella. Avo- ja jälkihuoltopalveluita ovat: Sosiaaliohjaus, Ammatillinen tukihenkilötoiminta, Intensiivinen perhetyö, Avoperhekuntoutus, Itsenäistymisen tukeminen sekä Nuoren sijoituksesta kotiutumisen jälkeinen tuki perheelle / nuorelle (KoTu).


Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaus voidaan aloittaa suunnitelmallisesti, mikäli sosiaalitoimi katsoo sen tarpeelliseksi. Työskentelyssä kartoitetaan perheen / nuoren tilanne ja mahdollisten tuen tarve / laatu.

Työskentelyssä perheet ovat mukana 6-8 viikko. Työskentelyintensiteetti on kaksi (2) kontaktia viikossa, lisäksi tarvittaessa yhteistyötä / verkostopalavereja esim. koulun kanssa.


Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutus aloitetaan suunnitelmallisesti. Työskentelyn tavoitteena pyritään vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, tukemaan riittävän vanhemmuuden edellytyksiä sekä perheen arjessa selviytymistä. Työskentely on suunnitelmallista sekä tavoitteellista.


Ammatillisen tukihenkilötoiminta

Ammatillisen tukihenkilötoiminta voidaan aloittaa suunnitelmallisesti, mikäli sosiaalitoimi katsoo sen tarpeelliseksi. Työskentelyssä tavataan nuorta 1 x viikko intensiteetillä toiminnallisten tapaamisten merkeissä. Nuorelle tarjotaan mahdollisuutta tutustua eri harrastusmahdollisuuksiin sekä aikuisen aikaa nuorelle.

Työskentely tapahtuu eri paikoissa ympäri kaupunkia. Työskentelyn kestoa tarkastellaan aina asiakasneuvotteluissa n. 2 kk:n välein. Työskentelystä tehdään kuukausittain kuukausiraportti, joka toimitetaan sosiaalityöntekijälle. Työskentelyn päättyessä työskentelystä laaditaan loppuyhteenveto, joka toimitetaan asiakkaalle sekä sosiaalityöntekijälle.


Itsenäistymisen tukeminen

Itsenäistymisen tukeminen voidaan aloittaa suunnitellusti, mikäli sosiaalitoimi katsoo sen tarpeelliseksi nuoren tukemiseksi. Työskentelyssä tavataan nuorta 1-5 x viikko intensiteetillä. Intensiteetistä päätetään asiakasneuvotteluissa. Nuorta autetaan ja tuetaan oman elämän hallintaan nuoren tarpeiden mukaan. Nuoren kanssa voidaan hakea omaa asuntoa, opiskelu- / oppisopimuspaikkojen etsintää, KELA / TE-keskuksen kanssa asiointia jne. Nuorta tavataan joko kotona tai muissa paikoissa.

Työskentelyn kestoa tarkastellaan aina asiakasneuvotteluissa n. 2 kk:n välein. Työskentely voi jatkua jälkihuoltona, kunnes nuori täyttää 21 – vuotta. Työskentelystä tehdään kuukausittain kuukausiraportti, joka toimitetaan sosiaalityöntekijälle. Työskentelyn päättyessä työskentelystä laaditaan loppuyhteenveto, joka toimitetaan asiakkaalle sekä sosiaalityöntekijälle.


KoTu

Nuoren sijoituksesta kotiutumisen jälkeinen tuki (KoTu) aloitetaan suunnitellusti sosiaalitoimen yhteyden oton jälkeen. Tavoitteena on aloittaa työskentely nuoren viimeisen sijoituskuukauden aikana. Sijoituksen viimeisen kuukauden aikana tavataan perhettä / nuorta 1 x viikko intensiteetillä. Työskentelyn aikana on tarkoitus luoda perusteet yhteistyölle ja kartoittaa perheen / nuoren ajatuksia sijoituksen jälkeiseen elämään. Kotiutumisen jälkeen työskentely intensiteetti on 2 kontaktia viikossa.

Työskentelyn kokonaiskesto on 3-6 kk. Työskentelystä laaditaan kuukausittain kuukausiraportti sosiaalityöntekijälle. Työskentelyn päättyessä laaditaan loppuyhteenveto, joka toimitetaan asiakkaille ja sosiaalityöntekijälle. Työskentely tapahtuu perheiden kotona sekä muissa paikoissa.


Intensiivinen perhetyö

Intensiivinen perhetyö. voidaan aloittaa suunnitelmallisesti, mikäli kotona selviytyminen on mahdollista eikä riittäviä tukitoimia pystytä tarjoamaan peruspalveluiden piiristä. Työskentely on moninaista perheen tarpeista lähtevää voimavara- ja ratkaisukeskeistä työskentelyä. Perheet ovat työskentelyssä mukana 1-6 kk. Työskentelyintensiteetti on alussa keskimäärin 3 kontaktia viikossa ja se voi joko nousta tai laskea perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan. Työskentelyintensiteetistä päätetään asiakasneuvotteluissa.

Työskentelyn kokonaiskesto on 3-6 kk. Työskentelystä laaditaan kuukausittain kuukausiraportti sosiaalityöntekijälle. Työskentelyn päättyessä laaditaan loppuyhteenveto, joka toimitetaan asiakkaille ja sosiaalityöntekijälle. Työskentely tapahtuu perheiden kotona sekä muissa paikoissa.


Muut palvelut

Muut sosiaalipalvelut. esim. vertaistukitoiminta sosiaalipalvelu, jossa sosiaalihuollon asiakas saa tukea ja ohjausta sellaisilta ihmisiltä, joilla on samanlainen elämäntilanne tai samanlaisia, omakohtaisia kokemuksia. Järjestämme näitä tilanteita varten vertaistukiryhmiä.